Mis on Sinu motivatsiooniallikas?

Usun, sa oled mõelnud, mis on sinu motivatsiooniallikas. Mis sind käivitab? Mis innustab sind hommikuti voodist üles tõusma? Mis paneb tegevusse sukelduma nii, et ununeb aeg ja kõik muu sinu ümber? Juhul, kui sa seda endalt küsinud ei ole, siis miks mitte teha seda nüüd ja praegu.

Elus on ikka vastandeid – on plussid-miinused, tugevused-nõrkused. Ja on äärmused – on must ja valge ning selle vahel, olenevalt inimese maailmapildist, mitmed teised varjundid. Mõtle enda peale – kui lai sinu spekter täna on? Kirjeldan sulle mõnda äärmust ning saad endasse vaadata ja tunnetada, kuhu poole sina pigem kaldud. Või siis kui laias vahemikus sul mugav toimetada on.

Mis on sinu jaoks sütikuks – on selleks ehk mõni väljakutse või põnev võimalus, mis ootab, et sa temast kinni haaraksid? On see rinnus pakitsev soov, midagi tõsiselt ära teha? Või eelistad sa pigem rahulikult kulgeda ja vaadata, mis elu endaga kaasa toob – kõndida mööda sisse tallatud radasid.

Eelistad sa uudsust ja uuendusi või harjumuspärast ja kindlat? Kui palju uudsust? Või natuke nii üht kui teist? Ma olen kindel, et sa avastad enda jaoks teatud mustreid, kui mõtled näiteks oma tööelu või hobide peale. On sul üks-kaks meelistegevust, mida sa oled harrastanud juba pikki aastaid või meeldib sulle proovida mitmeid erinevaid alasid, otsides sageli vaheldust. Kui pikk on sinu jaoks see aeg, kui sa selgeksõpitud tööülesannetest rõõmu leiad, enne kui igatsus uue järele endast märku annab?

Eelistad sa enne tegutsema asumist aja maha võtta, et asjade üle kõigepealt rahulikult mõelda ja analüüsida – mis ja kes ja kuidas? Või oled sina see, kes võtab olukorral sarvist, lahendab ja teeb asjad lihtsalt ära, kõhklemata ja pikemalt kaalutlemata. Tunned sa, et sinu käes on kontroll?

Kui olulised on sulle eesmärgid? Kas üldse on? Aitab sind edasi liikuda kindel siht ja teadmine, kuhu tahad välja jõuda? Kui oled pigem eesmärgiinimene, orienteeritud saavutustele, siis on sul tõenäoliselt enda jaoks paika pandud tegevuskava ja kaugem siht, milleni pürgida. Usinamatel võib see ulatuda isegi päris kaugele tulevikku. Vastandina võivad sinu tähelepanu köita aga pigem igapäevaselt ettetulevad olukorrad ja lahendamist vajavad probleemid ning sinu fookuses on nendega tegelemine. Kuhu poole sina pigem kaldud? Või on hoopis nii, et teatud eluvaldkondades on sul kindel eesmärk silme eest, mõnes teises aga mitte.

Kes seab sinu jaoks standardid? Teised või sa ise? Mille järgi sa oma tulemusi hindad, näiteks töös, spordis, laste kasvatamises, keeleõppes vms? On see mõõdupuu sinus eneses – sa lihtsalt tunned ja tead, et nüüd on hästi. Või on sulle oluline ka see, et teised sinu panust ja tulemusi märkavad ja tunnustavad, välised indikaatorid ja materiaalsed hüved. See kategooria seondub töö kontekstis kindlasti sisemiste ja väliste motivaatoritega. Vaid sa ise tead, kui oluline kumbki pool sulle on ning kas ja millise äärmuse poole sa pigem kaldud.

See lähenemine ja kirjeldatud skaalad põhinevad metaprogrammidel ehk mõtlemisharjumustel, mida me kõik endale omasel viisil erinevates olukordades vaistlikult kasutame.

Miks on sulle kasulik selle peale mõelda ja ennast selles valguses paremini tundma õppida? Kuidas see teadmine sind edasi aitab? Just nii, et endast teadlik olles on sul võimalik paremini mõista iseennast ja suhestumist ümbritsevaga, kasvõi näiteks tööga. Usun sulle saab selgemaks, miks mõni töökeskkond või tegevus sinu jaoks eriti toetav on ja innustavalt mõjub ja mõni teine jälle mitte. Ja see teadmine on jälle üks sammuke lähemale oma tööõnne, rahulolu ja kindluse leidmisele.