Kuidas kirjutada CV-d?

Ja nüüd sa siis istud oma arvuti ees, sest ega sulepeaga paberile kirjutatud CV-sid pole enam kombeks saata, ja mõtled – mõtled, millest alustada. Jah, esiteks küll nimi ja kontaktandmed, aga mis edasi?! Sa tead, et hea oleks eristuda, tõusta teiste kandideerijate massist kuidagi esile, aga kuidas? Võiksin sulle lühidalt ja selgelt ette joonistada plangi, tühja vormi, mida sa saaksid täita ja kõik olekski hästi. Sa täidaksid selle ära, sisestaksid oma daatumid ja faktid ja olekski justkui valmis. Mõtlen aga, et annaksin sulle täna hea meelega teise vaatenurga. Räägin, kuidas mina kui värbaja vaatan sinu CV-d ja ehk ka teised värbajad, personalitöötajad või tegevjuhid, kelle iganes kätte sinu CV peaks kandideerimise käigus sattuma. Mida mina näen, mõtlen ning mida tahaksin näha. Loodan, et see annab sulle mõtteid ja aitab otsustada, kuidas oma CV-d üles ehitada ja kuidas sinna enda kohta käivat üles märkida.

Hea on meeles pidada, et CV on ametlik dokument. See annab sinu jutule hea raamistiku ja tooni. Sel on väljakujunenud struktuur, kus sinu tööelu puudutav on lahti harutatud ning liigendatud.
Mõned üldised märksõnad, mida soovitan järgida – selged ja arusaadavad kirjeldused, ausus ja täpsus andmete ja aegade fikseerimises ning personaalsus – sina ise oled selle dokumendi peategelane ning lugeja peaks sinust kui inimesest natuke selgema pildi ja tunnetuse saada.

Öeldakse, et on hea, kui CV mahub ära ühele-kahele leheküljele. Tunnistan, minu jaoks on olulisem sisukus. Niisamuti, kui ei ole hea teksti kunstlikult lisada, ei ole ka hea midagi välja jätta, vaid selle pärast, et muidu läheks CV liiga pikaks. Siiski, kui kirjutad juba viiendat lehekülge, siis võiksid ehk vaadata, kas suurt mahtu loovad näiteks täiendkoolitused, mida oleks võimalik lühemalt kokku võtta.

Alustame siiski algusest …

Kontaktandmed – veendu, et siin ei oleks apsakaid. Kui sa oled vahepeal telefoninumbrit vahetanud või kasutad välismaal teist numbrit, siis palun anna mulle õige number, millelt sind tegelikult ka kätte saab. Ja võibolla sa pole selle peale mõelnud, et eesnimi.perekonnanimi@ mailiaadress loob sinust professionaalsema kuvandi?! Nii see on! Samuti annaksin vihje, et kui võimalik, siis ära kasuta oma praeguse tööandja ametlikku e-posti. Võib juhtuda, et sa oled just puhkusel ja oma e-maili kolleegile suunanud, kui mina sinuga ühendust tahan võtta.

Pilt – milline on sinu jaoks professionaalne foto? Minu jaoks selline, kus sa oled riietatud smart casual’i, pilt ise on selge ja terav ning pildilt puuduvad lisaatribuudid – lemmikloom, veiniklaas, kellegi käsi, sest sa oled ennast tahtnud grupipildilt välja lõigata jne. Pilt võib aidata sind paremini meelde jätta, samas kui sul ei ole „viisakat“ pilti endast lisada, siis pigem jäta see panemata.

Haridustee ja õpingud – pane kirja koolid, kus sa oled käinud (järjesta need alustades kõige hilisemast). Kui sa oled alles astunud ülikooli, selle pooleli jätnud vms, siis täpsusta seda lisainfos. Kui sa õpingute raames spetsialiseerud teatud valdkonnale – viita sellele, oled lõpetanud cum laude – näita mulle seda, osalesid mõnes põnevas välisprojektis – räägi sellest, panustasid tudengiorganisatsiooni töösse – ava seda. Kui sa otsid kooli kõrvalt tööd, siis minu esimene küsimus sulle on, kuivõrd oled sa kooliga hõivatud, kas sa õpid päevaõppes või käid koolis vaid kord kuus nädalavahetuseti? Soovitan seda lühidalt mainida.

Täienduskoolitus – too välja eriala toetavad koolitused ja arenguprogrammid. Kõik muu, mis ei ole otseselt seotud tööga, jäta lisainfo jaoks. Lisaks üks mõte, millele ka eespool juba vihjasin. Kui sul on võimalus kirja panna kolm lehekülge koolitusi, sest sul on olnud rõõm töötada inimeste arengut toetavas organisatsioonis, kus tehakse nii palju sisekoolitusi kui ka võimaldatakse muid arenguprogramme, siis püüa need teemade kaupa kokku võtta, CV lugeja ei pruugi jõuda kõigisse neisse üksipulgi süveneda.

Töökogemus – mina tahan lugeda kõikidest sinu töökogemustest, mitte ainult nendest, mida sa otsustad mulle näidata. Pane kirja oma kogemused täpselt sellises järjekorras, kuidas need olnud on. Alusta palun kõige viimasest ja liigu sealt tagasi. Ära loo ise kunstlikult auke. Kui sinu tööelus on pause ja sa ei taha mängida minuga äraarvamismängu, siis jaga mulle nende kohta selgitusi. Kui sind näiteks koondati ja sul ei õnnestunud uut tööd leida, siis sõnasta see minu jaoks. Kui sa mõtled, et jätad pooleteiseaastase töökogemuse märkimata, sest see ei klapi sinu üldise eriala ja karjääriteega, siis mõtle palun korra veel. Ma võtan selle aja, et üle vaadata sinu töökogemused ja püüda sind mõista. Siin on oluline osa sinul endal, kuivõrd sa oskad seda mõtet enda silmade läbi minule kuvada. Kui sa otsustasid pool aastat välismaal käia, et maailma näha ja iseennast paremini tundma õppida – tore, siis nii kirjutagi. Värbaja ei otsi sinu CV-s raudset loogikat, kõigil meil on oma elutee, tahame erinevaid asju ning meil on õigus teha ootamatuid pöördeid, nii nagu need otsused meile endile kõige paremad tunduvad. Lugejana otsingi pigem seoseid, kuidas ja miks oled sa neid otsuseid teinud. Ma ei julgusta ühtegi kogemust CV-st välja jätma puhtalt seetõttu, et see justkui ei klapi üldise kuvandiga. Minu kui lugeja jaoks näitab see pigem mitmekülgsust, julgust katsetada ja võimaluste leidmist ka juhul, kui elu on sulle väljakutseid esitanud ja oled pidanud mõnda aega töötama alal, mis ei pruugi olla sinu esmane valik.

Üks mõte, millele võiksid tähelepanu pöörata. Lihtne ja kiire on täita vaid väljad ja kirjutada aastaarvud, ettevõtte nimi ja ametinimetus. Palun võta aega ka selleks, et kirjutada paar lauset oma töö ja rolli olemusest. Sinu ametinimetus ei pruugi luua minu jaoks pilti sinu tööst. See paneb mind eeldama ja ette kujutama. Aita mind õigele järjele, jutusta mulle lühidalt, mis on olnud sinu töö eesmärk, millised on sinu igapäevased ülesanded, millistes projektides oled osalenud ja mida suurepärast oled nendel ametikohtadel korda saatnud.

Kui sul ei ole veel töökogemust, siis sa ei ole rongist maha jäänud. Vastupidi, see tähendab, et oled alles oma elutee alguses ja sinu ees on lahti kõik võimalused. Sul tuleb vaid leida võimalus rongi peale astuda, et õigesse sihtkohta sõita. Jah, sul võib olla keerukam tööandjat kõnetada, kuid see ei ole võimatu. Kõik ei otsi pikaajalise kogemusega töötajaid. Võin kinnitada, otsitakse ka vastava erialase ettevalmistusega ärksameelseid noori, kes tahavad midagi ära teha. Sinu eeliseks võib saada just sinu noorus, sinu elujanu ja see, et sa oled „valge leht“, keda on võimalik läbi eeskuju ja toetuse kujundada ja kes on valmis õppima. Sel juhul on sul vaja mõelda, kuidas ennast, oma huvisid ja persooni kõige nutikamalt avada.

Keeleoskus – pane kirja keeled, mida valdad. Portaalid annavad sulle võimaluse määratleda ka tase. Ole hea, lisa juurde ka kuivõrd sul selle keelega viimastel aastatel kokkupuudet on olnud. Kontrollime keeleoskust alati! Ametikohal, kuhu inimest otsime võib see olla määrava tähtsusega.

Arvutioskus – pane kirja või märgi ära kõik programmid, mida valdad, ka need erialaspetsiifilised, mida sa arvad, et mujal ei kasutata. Kasutatakse ikka! Näiteks on toitlustuses omad kassaprogrammid, hotellides oma broneerimissüsteemid, tootmises oma tootmisprogrammid jne. Pane see kirja ja kui vaja, siis lisa ka lühidalt infot juurde. Võib-olla olid just sina see, kes neid programme juurutada aitas või kes uusi töötajaid nendes välja õpetas. See on oluline info.

Täiendav info – siin on hea koht viidata oma huvialadele ja hobidele. Lase oma isikul särada, kirjelda ennast, too välja oma tugevad küljed. Võid ka viidata milliste projektidega tööväliselt tegeled – võib-olla panustad sa kohalikku naabrivalve liikumisse, vead laste huviringi või huvitab sind käsitöö ja müüd oma loomingut Etsy keskkonnas?!

Üks on selge, sina ise otsustad selle üle, kuidas sa ennast näidata tahad. Läbi oma valikute, mida kirjutad ja kuidas kirjutad, lood sa enda kuvandi. See ei ole saladus, et esimene valik personalikonkurssidel tehakse CV-de alusel.  Leia enda jaoks seega parim viis,  kuidas lugeja tähelepanu köita ja teda kõnetada.

PS! Usun, sa oled hoolikas ja kontrollid oma kirjatöö üle, parandad kirjavead ning jälgid teksti üldist tonaalsust.