3 mõtet, mis jäid meelde Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi konverentsilt

Konverentsile „Who cares? Keda huvitab väärtuste loomine ja kus on kasu?” läksin eelkõige kuulama teemasid, mis olid seotud inimestega ja talentide leidmisega. Ent lisaks huvipakkuvatele teemadele kõnetasid mind entusiastlikud ja tõesti hoolivad inimesed. Inimesed, kelle silmad oma teemast rääkides silmnähtavalt särasid. Kirjutan kolmest teemast, mis just mind osalejana kõnetasid ja minu seniseid vaatenurkasid avardasid. Mõtlema panid.

Pea liiva alt välja

Põhjamaade ühte suurimasse kommunikatsioonigruppi kuuluv valitsussuhete agentuur Miltton Nordics viis Eesti, Soome ja Rootsi elanikkonna seas läbi arvamusuuringu. Küsiti inimeste arvamust ettevõtte rollist sotsiaalsete teemade ning oluliste ühiskondlike probleemidega tegelemisel. Tulemused olid küll riigiti mõnevõrra erinevad ent muster on kõigis kolmes riigis sama: nooremal põlvkonnal on kindlam arvamus ja ootus, et ettevõtted töötaksid aktiivselt positiivsete ühiskondlike muutuste nimel. Reeglina ootavad nad, et brändid ja ettevõtted oleksid mõtestatud ja julged. Lisaks brändi positiivsele mainele ja arvamusliidri staatusele võib olulistel ühiskondlikel teemadel seisukohtade võtmine anda ettevõttele ka konkurentsieelise tööjõuturul – 85% noorimatest vastajatest (18-22) pidas tööandja ühiskondlikku aktiivsust oluliseks. Siinkohal on oluline, et ettevõtte poolt välja öeldud arvamus ja konkreetsed sammud omavahel kattuksid. Arvamusuuringu numbrid on heaks sisendiks ettevõtte mainekujundust planeerides.

Väärtuste põhine headhunting

Talentide värbamine otse (üli)koolipingist – mitte töötasu pakkumist vaid ühiseid väärtusi silmas pidades. Sel põhimõttel toimetab headhuntingu ettevõte Rootsis. Lisaks sobivale erialasele ettevalmistusele ja ettevõtte konkreetsele vajadusele on oluline, et osapooled kannaks sarnaseid väärtusi. Põhimõte pole uudne ent kindlasti väärib märkimist põhjalikkus (intervjuud erinevate tasemete juhtide ja spetsialistidega), millega luuakse silda ülikoolide ja talentide vahele. Kindlasti õppimiskoht, et värbamistööd veel põhjalikumalt teha.

Hooliv suhtumine hangete läbiviimisel

MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Mänd sütitas ka need osalejad, kes hangete teemaga väga kursis polnud. Tema jutus kõnetas mind koolide toitlustushangete teema kuna lapsevanemana tean, et koolis pakutav toit ei ole maitsev. Samas on olemas koole, kus lastele soovitakse ja suudetakse pakkuda maitsvat ning kvaliteetset toitu. Kristina Männi ettekandest tuli selgelt välja, et tihti on asi hoolimises ja suhtumises ning mitte rahas (mida sageli ettekäändeks tuuakse). Kui hanke korraldaja eesmärk pole pakkuda maitsvat ja kvaliteetset toitu, siis lapsed koolis seda ka ei saa. Sellises suhtumises kajastuvad kooli või kohaliku omavalitsuse väärtused. Seal töötavate inimeste väärtused. Mõtlemapanev.

Positiivsete muutuste toetamine ei eelda, et ettevõte oleks igas mõttes täiuslik. Oluline on läbipaistvus, pühendumus ja selge eesmärk. Oluline on meeles pidada, et jutt on tõsiseltvõetavam, kui seda toetavad konkreetsed teod. Tegutsege väärikalt ja jääge autentseks!